Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Style Apes. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie hebt geplaatst onder de post met hierin de naam van de vriendin die jij het product gunt. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Deelnemers mogen meerdere keren meedoen met de actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook Messenger.

10. Style Apes kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Style Apes voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. 

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Style Apes.

17. Style Apes handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Style Apes via info@styleapes.com of via het contactformulier op www.styleapes.com
Wij streven er naar binnen 7 dagen te reageren.